Chinchilla informatie

Algemeen

algemeenChinchilla’s zijn kleine, schattige huisdieren, die van nature uit overdag slapen. Echter een chinchilla die bijvoorbeeld in de woonkamer staat of overdag vaak uit de kooi genomen word, past zijn ritme aan het uwe aan. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat mijn chinchilla’s overdag gingen slapen op het moment dat ik naar mijn werk vertrok en wakker werden wanneer ik weer thuis kwam.

De Chinchilla zijn natuurlijke leefomgeving is het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Hun biotoop is gekenmerkt door rotsachtige hellingen met veel spleten en holen waar zij zich overdag schuilhouden. De op deze hoogte aanwezige flora bestaat hoofdzakelijk uit dorre grassen en struikachtige heide. De bodem daar is bedekt met vulkanische as waarin de dieren hun stofbad nemen.

Omwille van hun prachtige super zachte vacht werd er sinds de ontdekking van de chinchilla al op hen gejaagd. In 1918 slaagde de Amerikaan M. Chapman er voor het eerst in 11 dieren te vangen uit de zo goed als uitgeroeide wildpopulatie. Met deze 11 dieren startte hij een bontfokkerij. Pas enige tijd later werd de chinchilla ook een geliefd huisdier.

In Nederland werden op enkele tientallen bedrijven chinchilla’s bedrijfsmatig gehouden voor de pelsproductie en de verkoop aan liefhebbers en dierenwinkels. De chinchilla mag echter vanaf 1998 niet meer voor de pelsproductie worden gehouden. Helaas zijn er nog veel bedrijven die wel nog steeds met de chinchilla’s fokken onder deze barre omstandigheden (in super kleine kooitjes volledig van gaas gemaakt en waar het dier dus niet eens in kan springen en zich amper in kan keren). Deze diertjes zijn vaak minder geschikt als huisdier omdat ze niet aan de mens gewent zijn en worden binnen enkele jaren dan ook via marktplaats e.d. met allerlei smoesjes aangeboden.

Chinchilla’s zijn dieren die van nature in groepen leven van soms wel 100 dieren. Zo’n groep bestaat uit een mannetje met enige vrouwtjes en hun jongen. De dieren kunnen goed als paartje gehouden worden, waarbij het mannetje gecastreerd kan worden. Ook is het mogelijk 2 vrouwtjes of twee mannetjes te houden, echter als men 2 (volwassen) chinchilla’s bij elkaar wil zetten, dient men er rekening mee te houden dat het een lange tijd kan duren, voordat de dieren elkaar accepteren. Een chinchilla mag absoluut nooit alleen gehouden worden!!